Ochrana osobních údajů

Vvvvv souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů („Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.”) a Nařízením EU s platností od 25.05.2018 o ochraně osobních údajů (EU 2016/679 - GDPR), se webová agentura Idea to web vážně zavazuje bezpečně uschovávat a zpracovávat osobní údaje svých zákazníků a uživatelů webu ideatoweb.cz.

1. Bezpečnost osobních informací

Naší prioritou je zajistit uživatelům optimální úroveň bezpečnosti osobních údajů, které byly sdíleny během komunikace s webem ideatoweb.cz. Zaručujeme vysokou úroveň kontroly přístupu k osobníminformacím, aby zákazníci byli maximálně chráněni před ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejňováním nebo jakoukolivjinou formou zneužití.

2. Zpracování osobních údajů

Webová agentura Idea to web zpracovává osobní údaje vždy za určitými účely a na základě konkrétních právních odůvodnění v závislosti na typu vztahů se zákazníkem, tzn. v souvislosti s Vaší pozicí vůči nám.

2.1. Zákazníci

Aby zákazník mohl využít službywebu Idea to web, doporučujeme mu poskytnout nám své firemní údaje a osobní údaje své i svého oficiálního zástupce. Vyžadované informace potřebujeme, abychom identifikovali zákazníka a jeho právní stav za účelem oprávněného poskytování našich služeb a za účelem účetnictví, statistiky a takékvůli marketingu a reklaměpro zlepšení stávajících nebo založení nových služeb.

2.2. Zákazníci a uživatelé webu

V případě, kdy zákazník nebo uživatel webu použije za účelem korespondence uvedenou kontaktní formu, předem žádáme, aby vyjádřil výslovný souhlas se zpracováním a ukládáním osobních informací – IP adresy, jména, telefonního čísla a e-mailové adresy.

2.2.1. Budeme ukládat uvedené informace a korespondenci, kvůli udržení našich vztahů se zákazníkem a možnosti mu v případě potřeby dále poskytovat naše služby.

2.2.2. Uložené informace také budeme zpracovávat za účelem naší soukromé analýzy a zlepšení služeb poskytovanýchzákazníkovi nebo uživateli.Také abychom měli možnost vyšetřovat případná porušení podmínekužívání služeb.

2.2.3. Potvrzením o poskytnutí souhlasu o užívání naší služby, včetně kontaktní formy webu zákazník nebo uživatel vysloveně souhlasí s tím,aby Idea to web zpracovávala všechny jím poskytnuté nebo oprávněnězískané údaje za výše uvedenými účely a s použitím informacía způsobem popsaným v této Politice o důvěrnosti (Zásady ochrany osobních údajů) a s požadavky legislativy České republiky.

2.2.4. Zápisem adresy elektronické pošty nebo telefonního čísla zákazník nebo uživatel souhlasí s tím, že bude dostávat obchodní zprávy Idea to web související s jinými službami, které jsou poskytované webovou agenturou nebo jejími partnery na elektronickou poštu či telefonicky.

2.3. Získávaní informací třetími osobami

Za účelem ochrany svých práv z pozice provozovatele služeb má Idea to web právo získávat informace o svých zákaznicích také od třetích osob – například údaje týkající se finančního stavu firmy, soudní rozhodnutí a insolvence, z úvěrových zpráv a z příslušných orgánů za účelem zabránění porušení zákona.

3. Automatické získávání informací

Uživatelé internetu mají volný přístup ke všem veřejným internetovým stránkám. Přístup ke všem informacím na stránkách ideatoweb.cz není spojen s vyplněním konkrétních osobních údajů. Avšak v průběhu interakce prohlížeče s jakoukoliv webovou adresou probíhá automatická výměna informací. Při návštěvě ideatoweb.cz si server našeho webu automaticky ukládá Vaši IP adresu (obvykle se jedná o počítač společnosti, jejichž služby používáte). V další části Vás informujeme o užívání a ukládání tzv.cookies.

4. Poskytování nebo zpřístupnění osobních údajů

Webová agentura Idea to web prohlašuje, že nezpřístupňuje, nesděluje a taky neprodává třetím stranám osobní informace svých zákazníků a uživatelů webu. Poskytujeme přístup k osobním údajům pouze v případě potřeby osobám, které jsou přímým způsobem spojené se zpracováním služby, jež je předmětem našich vztahů. Jde především o odpovědné zaměstnance nebo partnery a taky ohledně účetní a právní strany naších vztahů se zákazníkem nebo uživatelem.

Mimo výše uvedené můžeme být ze zákona povinni poskytnout Vaše údaje a korespondencistátní orgánům, které budou oprávnění k nahlédnutí do těchto informací. V tomto případě nejsme nijak zodpovědní za nepříznivý dopad na Vás a Vaši činnost.

V případě úmyslného poskytování nesprávných nebo pochybných údajů z Vaší strany za účelem nelegálních a protiprávních činností budeme spolupracovat s příslušnými ochrannými orgány poskytnutím veškerých potřebných informací, včetně zpřístupnění Vašich osobních údajů.

5. Přístup k osobním údajům

Zákazníci a uživatelé webu ideatoweb.cz mají právo si vyžádat informace ohledně toho, jakjsou jejich údaje ukládány. Mají taky možnost požádat o změnu jejich osobních údajů v případě změny právních okolností.

Kontaktní informacena nás:

  • "Idea to Web services"
  • Rohová 694/14, 165 00 Praha 6
  • Praha-Suchdol
  • contact@ideatoweb.cz
  • Mob: 704 228 808
  • Velko Nedev

Závěr

Lze měnit naši politiku důvěrnosti periodicky a v souvislosti s potřebou, například v případě změny obchodních cílů a marketingových aktivit a taky při uplatnění nových legislativních nařízení týkajících se ochrany osobních údajů.

Každá změna bude v čas zveřejněná na tomto webu.

Děkujeme Vám, že jste se podrobně obeznámili s podmínkami využití webu ideatoweb.cz